20 юни 2017 г.

Рудолф Щайнер за индийските и европейските философи

„Ако поетите на Ведите, основателите на Санкхя философията, дори самият Шанкарачаря, могат да дойдат в XIX век и да видят творенията на Соловьов, Хегел и Фихте, всички тези велики мъже биха казали: „Всичко това, към което се стремяхме в нашата епоха, всичко което се надявахме духовното зрение да ни разкрие като дар, тези трима мъже постигнаха с високото качество и насоката на своите умове. Ние мислехме, че трябва да се издигнем до висотите на ясновидското виждане, и тогава от тези висоти ще се появи пред нас това, което прониква душите на тези личности от XIX век като нещо естествено!“

Това звучи парадоксално на тези западни хора, които в детската си несъзнателност поглеждат към хората на Изтока, сравнявайки себе си с тях и неразбирайки какво всъщност има Запада. Една особено гротескна картина! Ние виждаме, че тези основатели на индийската философия поглеждат пламенно към Фихте и другите западни мислители; и заедно с тях днес виждаме много хора, които не оценяват духовната субстанция на Европа, но пълзят в прахта пред Шанкарачаря и тези преди него, и не се интересуват много от постиженията на такива като Хегел, Фихте и Соловьов.“

Окултното значение на Бхагават Гита, GA 146, Осма лекция, 04.06.1913.

Няма коментари:

Публикуване на коментар