18 юни 2017 г.

Биография на Рудолф Щайнер


    Рудолф Щайнер е роден на 27.02.1861 г. в малкото градче Кралевец, в пределите на Австрийската империя. От 1879 г. до 1883 г. учи във Виенския технически университет, където преподаватели по философия са му Франц Брентано и Роберт фон Цимерман. По същото време там други студенти на Брентано са Едмунд Хусерл и Кристиан фон Еренфелс. От 1884 до 1890 г. е частен учител във Виена. През 1891 г. защитава докторска степен по философия в университета в Росток на тема: Съгласуване на човешкото съзнание със самото себе си, която на следващата година издава под името Истина и наука. През 1894 г. излиза най-известната му философска книга Философия на свободата. Издава литературни и философски списания, а в периода 1882–1897 работи върху естественонаучните съчинения на Гьоте и е сътрудник в архива на Гьоте и Шилер. През 1900 г. по покана на някои теософи, започва да изнася лекции пред Теософското общество в Германия, а от 1904 до 1912 г. е ръководител на немската секция на Обществото. През 1913 г. се отделя от него и основава Антропософското общество. Умира на 30.03.1925 г. в Дорнах, Швейцария.
Щайнер се вълнува от философски въпроси още от младежка възраст. На 16 години започва да чете Критика на чистия разум на Имануел Кант. След това чете Лесинг, Хербарт, Фихте, Шелинг, Хегел и др. Занимава се с природни науки, физика, математика и др. В университета любим учител по литературна история му е Карл Юлиус Шрьоер, изследовател и последовател на Гьоте. Познавал е още Едуард фон Хартман, Ернст Хекел, Херман Грим и др.
Щайнер е един от най-продуктивните и плодотворни мислители на XX в. Събраните му съчинения включват 354 тома, в които са поместени неговите писмени трудове, статии, лекции, писма и др. Оставя  множество рисунки, акварели, скици, модели, пластики, евритмични форми, архитектурни модели и др. Той е един от първите систематизатори и изследователи на творчеството на Гьоте, издава неговите научни съчинения в 5 тома и пише предговори към тях. Събира и издава също съчиненията на Артур Шопенхауер и Жан Пол. Написва първата книга за Фридрих Ницше, след посещението си при него през 1896 г. Описва част от своя богат творчески и обществен живот в автобиографията Моят жизнен път, която пише в последната година от живота си.
Щайнер повлиява върху творчеството на философите и културолозите Алберт Швайцер, Оуен Барфийлд, Ричард Тарнас, Валтер Щайн, нобеловите лауреати за литература Сол Белоу и Селма Лагерльоф, скулпторите Йозеф Бойс и Едит Марион, художника Василий Кандински, архитекта Валтер Грифин, диригента Бруно Валтер, композиторите Пол Нордоф и Вилхелм Петерсен, поетите Кристиян Моргенщерн, Андрей Бели, Вячеслав Иванов, Максимилиан Волошин, Даниил Андреев, мислителя сър Джордж Тревелян, учените, лекари и изследователи Теодор Швенк, Рудолф Хаушка, Вилхелм Пеликан, Йожен Колиско, Валтер Клоос, Еренфрайд Пфайфер, Алън Чадуик и др.

Основни философски съчинения

Гьотевите съчинения върху естествените науки (GA 1) (1883–1897)
Основни линии на една теория на познанието в светогледа на Гьоте (GA 2) (1886)
Истина и наука (GA 3) (1892)
Философия на свободата (GA 4) (1894)
Фридрих Ницше – борец срещу своето време (GA 5) (1895)
Гьотевият светоглед (GA 6) (1897)
Мистиката в зората на съвременния духовен живот (GA 7) (1901)
Християнството като мистичен факт (GA 8) (1902)
Теософия (GA 9) (1904)
Върху философията, историята и литературата (GA 51) (1905)
Загадките на философията (GA 18) (1914)
Човешката и космическата мисъл (GA 151) (1914)
Загадката на човека (GA 20) (1916)
Загадките на душата (GA 21) (1917)
Допълване на днешните науки чрез антропософията (GA 73) (1918)
Общото човекознание като основа на педагогиката (GA 293) (1919)
Същност на социалния въпрос (GA 23) (1919)
Граници на естествените науки (GA 322) (1920)
Философията на Тома от Аквино (GA 74) (1920)
Естествените науки и световноисторическото развитие на човечеството (GA 325) (1921)
Космология, религия и философия (GA 25) (1922)
Изкуството и неговата световна мисия (GA 276) (1923)
Раждането на естествените науки (GA 326) (1923)
Философия и антропософия (GA 35) (1923)
Моят жизнен път (GA 28) (1925)

Автор: Деян Пенчев

Няма коментари:

Публикуване на коментар