1 април 2018 г.

Рудолф Щайнер за философията

Философията днес работи само върху главата, само върху мисленето. Причината, по която толкова много хора избягват философията е, че те не обичат мисленето. Те нямат желание да го изучават. Старата философия, когато се възприемаше в човешкото сърце, все още можеше, поради своята огромна, даваща живот сила, да засили съществуващите дарове в човека за пророчества. Платоновата философия, а и Аристотеловата, все още имаха това въздействие.“

„Когато четем Платон чувстваме как неговата философия обхваща цялата личност. Когато обаче идваме до Аристотел усещаме, че имаме работа с академична научна философия. За да разберем Платон, необходимо е повече проникновение, отколкото имат на разположение съвременните философи. По тази причина има пропаст между Платон и Аристотел. Аристотел е вече учен в съвременен смисъл. Платон е последният философ в старогръцки смисъл, той е философът, чиито понятия са наситени все още до известна степен с живот. Дотогава, докато една такава философия съществува, връзката с духовния свят не е скъсана и наистина тя продължи дълго време, фактически до Средновековието.“

Рудолф Щайнер, GA 254, 10.10.1915

Няма коментари:

Публикуване на коментар