26 юни 2017 г.

Деян Пенчев – „Философските идеи на Владимир Соловьов и Рудолф Щайнер“ (книга)


Представяме Ви книгата на д-р Деян Пенчев

ФИЛОСОФСКИТЕ ИДЕИ НА ВЛАДИМИР СОЛОВЬОВ И РУДОЛФ ЩАЙНЕР

Това е първото научно изследване, което разглежда съвместно философските възгледи на най-големия руски философ Владимир Соловьов (1853–1900) и на Рудолф Щайнер (1861–1925). Двамата имат много сходни идеи, а Щайнер се изказва изключително положително за Соловьов като го нарича „велик философ“, „философа с най-издигнатото понятие за Христос“, препоръчва на антропософите да го изучават и го определя за философ на бъдещето

За пръв път на български се представя философията на Рудолф Щайнер, като се изследва и нейното практическо приложение.

Книгата включва:

  • Подробно разглеждане на основните философски понятия на Соловьов и Щайнер
  • Особености на познанието при Соловьов и Щайнер
  • Философията на Соловьов за Абсолютното
  • Връзката на Соловьов с Кабала и мистичните учения
  • Изследване на главните философски съчинения на Щайнер: Истина и наука, Философия на свободата и др.
  • Практическото приложение на идеите на Щайнер, философията на биодинамичното земеделие и др.
  • Изказванията на Щайнер за Соловьов, първата книга за тях и др.

Отзиви за книгата:

„В книгата Деян Пенчев се спира на възгледите на Владимир Соловьов и Рудолф Щайнер по два фундаментални философски проблема – развитието и познанието. На основата на детайлно проучване на множество отделни текстове и изказвания на Щайнер е направен сполучлив опит за синтез на неговия възглед за непосредствено даденото и за интелектуалното съзерцание. Особено важна част от книгата е тази, отнасяща се до онтологическото познание на Абсолютното при Соловьов.“
Доц. д-р Асен Димитров 
ИИОЗ – БАН

„Деян Пенчев съвсем ясно откроява сходствата във философиите на Владимир Соловьов и Рудолф Щайнер, без да пропуска и техните различия, като по такъв начин напълно експлицитно демонстрира основанията за подобно сравнение. Мисля, че фокусът на монографията е всъщност съпоставителният анализ между свободната теософия на Соловьов и антропософията на Щайнер. Целта е именно да се разбере какво е общото между тях, как е възможно (на каква основа) сравнението между тях и в крайна сметка какво допринася всичко това за нашето разбиране за тях. Смятам, че в това отношение Деян Пенчев се е справил отлично.“
Доц. д-р Владимир Теохаров 
Философски факултет, СУ „Св. Климент Охридски“

Страници: 246. Цена: 15 лв.


ОФИЦИАЛНО ПРЕДСТАВЯНЕ НА КНИГАТА


гр. София
1 юли 2017 г., 11 часа
Читалище ФАКЕЛ, ул. Георги Сава Раковски 12 (вход от ъгъла с ул. Тимок)

гр. Варна
3 август 2017 г., 18 часа
 Радио Варна, Арт салон – голяма зала

гр. Разград
8 ноември 2017 г., 17:30 часа
 Регионална библиотека "Проф. Боян Пенев"


* * *

Деян Пенчев е доктор по философия, автор на повече от 30 статии, сред които 6 за Владимир Соловьов и 2 за Рудолф Щайнер. Негова статия е публикувана в специализираното философско списание за Соловьов в Русия Соловьевские исследования. Лектор на философски форуми, конференции и др.

За контакти: deyan_penchev@abv.bg или съобщение през блога.

Страница за Рудолф Щайнер във Facebook: Философията на Рудолф Щайнер.
Страница за Владимир Соловьов във Facebook: Владимир Соловьов и блога, посветен за него: Владимир Соловьов.

Няма коментари:

Публикуване на коментар