17 юли 2017 г.

Излезе книгата „Основни линии на една теория на познанието в светогледа на Гьоте“


25 години след създаването си Антропософското издателство в България миналата седмица издаде първото фундаментално философско съчинение на Щайнер:

ОСНОВНИ ЛИНИИ НА ЕДНА ТЕОРИЯ НА ПОЗНАНИЕТО 
В СВЕТОГЛЕДА НА ГЬОТЕ (1886)

Щайнер тогава е само на 25 години и с това съчинение проправя път към следващите си философски и антропософски книги и лекции. 

Лично на мен ми е любимото негово философско съчинение и в него виждаме едно истински вдъхновено философстване, което, заедно със своето продължение – Истина и наука (1892), представя автентичната щайнерова философия, която достига до най-високите нива на познанието.

Тук Щайнер изяснява и разсъждава върху такива понятия като мислене, опит, познание, природа, разсъдък, разум и др. Както сам казва: Трябваше да се изгради мостът от сетивния свят до този на духа, защото Когато правилно познаем сетивното, то навсякъде ни показва, че е едно откровение, една изява на духовното, т.е. на света на мислите и идеите. Негова цел е да обясни как се свързват светът на външния сетивен опит с вътрешния свят на мислите, и как да приведем в хармония тези привидно различни природи на битието.

Няма коментари:

Публикуване на коментар